Vrensted Skole 1959 – 2011

 

 

Vrensted Skoles historie. Kilde: “Vrensted skole 1959 -84. jubilæumsskrift. Udgivet i anledning af Vrensted skoles 25 års jubilæum, 13.august 1984. (findes i Lokalhistorisk Arkivs samling).

Skolehistorisk kan der berettes om degn og degnebolig i Vrensted så langt tilbage som omkring 1550, men først i 1670 kan det bevises, at der blev bygget et skolehus i landsbyen. I 1708 kom en forordning om oprettelse af skoler på landet, men der var stadig ikke tale om egentlig skolegang. Først med skoleloven af 1814 blev landets skolevæsen sat i system. Allerede året efter opførtes et nyt skolehus i Vrensted. Efter en generation var det for småt og i 1852 måtte man bygge en ny skole, der sandsynligvis ville have stået der i dag, hvis ikke både den og nabogården Knudsgård var nedbrændt i 1905. Herefter opførtes en efter datidens ganske stor skolebygning med to skolestuer, een i hver sin ende og i midten en lærerbolig og en lærerindebolig. Det er den bygning, som vi i dag kalder ”den gamle skole”, ved siden af kirken. Indtil midt i 1950erne var der tre skoler i Vrensted sogn: Åsendrup skole ved Løkkensvejen, Østre skole i krydset Sundstedvej – Brønderslevvej og Byskolen på Sct. Thøgers vej. I 1959 var skolen på Stationsvej færdig og børnene fra de to skoler samledes der. I løbet af 1990erne – 2000 dalede børnetallet drastisk i Vrensted og i sommeren 2011 var det slut. Efter 52 år var Vrensted skole som undervisningssted ikke mere.

I 1901 havde Vrensted byskole 2 klasser. Første klasse havde 23 elever fordelt på tre årgange. Anden klasse havde 34 elever fordelt på fire årgange. Eleverne var ikke i skole hver dag, for om vinteren gik første klasse i skole to dage om ugen og anden klasse fire dage. Om sommeren var det omvendt, da gik eleverne fra første klasse i skole fem dage og anden klasse kun én dag, da mange af de store børn jo tjente på gårdene eller arbejdede derhjemme. Da børnetallet steg i Vrensted by blev skolen først 3- klasset og senere 4-klasset. Skolen er her set fra syd med lærerens have.

 

Skolebillede fra Vrensted Byskole 1914. Læg mærke til alle anskuelsesbillederne på væggene. Læreren bagest til venstre er Anton Jensen. Han blev kaldet til lærer og kirkesanger i Vrensted 1. januar 1903. Han og hans hustru fik sammen meget stor betydning for Vrensted sogn. I over 40 år kom de til at virke i sognet, han som lærer og kirkesanger og hun som organist. Anton Jensen var medstifter af Vrensted Ungdomsforening i 1912. I vinteren 1917-18 måtte man ansætte en vinterlærer Otto Kjædegaard fra Jetsmark og i 1918 flyttede lærerinde Marie Mikkelsen fra Aasendrup skole til Vrensted byskole. Da var elevtallet oppe på 95. Det er vigtigt at slå fast, at der i det store hele blev givet en udmærket undervisning, naturligvis afhængig af den enkelte enelærer, der ofte var tale om. Lærerne var veluddannede og initiativrige, men mange også særprægede personligheder.

De gamle skoleprotokoller kan fortælle, at foruden de lovbefalede fag dansk, regning, skrivning, bibelhistorie, geografi, historie og gymnastik, blev der på Vrensted skole også undervist i naturhistorie, fysik og tegning. Igennem mange vintre blev der afholdt aftenskole for unge piger og karle, men de sidstnævnte havde svært ved at holde sig vågen i varmen inde, fordi de arbejdede hårdt udendørs fra tidlig morgen. Det er Anton Jensen bagest og Frk. Mikkelsen til venstre ved vinduet.

Alle Byskolens elever fotograferet omkring 1950 med Bedholm’s konditori i baggrunden. Til venstre førstelærer Elith Madsen, yderst til højre lærerinde frk. Johanne Mogensen, senere gift Vestergaard. Den 1. december 1952 blev det besluttet, at der skulle være to 7-klassede skoler i Vrensted -Thise kommune, en i Vrensted og en i Thise. Byggetilladelsen til Vrensted skole blev givet i januar 1958 med bemærkningen om, at byggeriet skulle gå i gang inden 1. april samme år på grund af den store arbejdsløshed. Skolen skulle ligge på nordsiden af Stationsvej, være tidssvarende, men det skulle ikke være noget luksusbyggeri, idet udgiften ikke måtte overskride 500.000 kr. Budgettet holdt. Skolen kom til at koste 510.000 kr. med inventar og udendørs anlæg. I oktober 1958 var der rejsegilde.

Skoleåret 59-60 begyndte med, at alle skolebøger fra de to skoler Vrensted og Østre skole skulle gennemgås og gøres klar. Det tog lærerne sig af, mens arealerne udenom den nye skole lignede et ”Klondyke”, og håndværkerne arbejdede på højtryk. For at komme i skole måtte man balancere på brædder hen over kloakrør og ledninger, men i gang kom man. Ved den nye skoles indvielse var der ansat 6 lærere: Gunnar Kristensen, førstelærer Elith Madsen, Frede Pallesen, Bodil Poulsen, Johanne Vestergård og Karen E. Sørensen (senere Bønding). I løbet af de kommende skoleår måtte flere lærere ansættes, Per Bønding, Søren Krogh og Kirsten Larsen som børnehaveklasselærer. Der var stadig stor lærermangel og undervisningen måtte i årene 64-65 varetages af mange vikarer. I 1970 kom der ændringer af skoledistrikterne, Vrensted- Thise kommune blev opløst og Løkken- Vrå kommune opstod. Børglum skole blev nedlagt og eleverne kom til Vrensted skole, der voksede så meget, at man i 1977 måtte dele en årgang i to parallelklasser.

Elith Madsen døde i 1974 og Jens Andresen tiltrådte som skoleinspektør 1.7. samme år. På fotoet instruerer han 1.klasse i boldkast foran den ”nye tilbygning” i 1977, som kostede 383.000 kr. Tilbygningen bestod af to klasseværelser, to faglokaler og specialundervisning.

Med skolens nye inspektør Jens Andresen, der kom fra Tyrstrup skole i Christiansfeld, kom også hans kone Ingrid Andresen. Et af fru Andresens fagområder blev husgerning, som hun havde indtil skolen ophørte. Vrensted skole voksede og i de følgende år blev nye lærere ansat: Jørn Berthelsen, Børge Drivsholm, Bodil Jensen og Lise Kragh. Med bygningen af den nye fløj kunne hver klasse få sit hjemmelokale og undervisningen i sløjd og formning komme op fra kælderen. Da inspektørparret flyttede i egen bolig, kunne den tidligere inspektørbolig indrettes til ungdomsklub, 4-H, spejdere og pensionister. De øvrige lærerboliger blev solgt til lærerne.
Vrensted skole fejrer Jens Andresens afsked juni 1998 i skolens gymnastiksal. Ved fejringen af 25 året for Vrensted skoles indvielse den 1.8.1984 havde skolen 139 elever fra børnehaveklasse til 7 klasse og 11 lærere. Forventningen på det tidspunkt var, at elevtallet ville være konstant de følgende mange år. Sådan kom det desværre ikke til at gå, elevtallet dalede gennem 90erne og begyndelsen af 2000 og i juni 2011 lukkede skolen med en elevfest og en kagemand, – som i bager Bedholm’s tid.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *