Om hjemmesiden

Hjemmesiden er oprettet og administreres af Vrensted Lokalhistoriske Arkiv. Der har været benyttet konsulenthjælp til designet af hjemmesiden, mens projektet i øvrigt har været baseret på frivilligt arbejde. De historiske oplysninger tilvejebringes af frivillige under arkivet.

 Hvis du har oplysninger, som kan supplere historierne, er vi meget interesseret i at modtage dem. Det samme gælder billeder, der kan illustrere historierne, eller som rummer historie og billeder af bygninger. Dem vil arkivet meget gerne låne og tage et aftryk af. Vi er selvfølgelig også interesseret i gode historier til at lægge ind på siden.

Vrensted Lokalhistoriske Arkiv er medlem af Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver, SLA. Dermed er det også omfattet af Arkivlovens regler om

1.tilgængelighed. Det betyder, at almindelige arkivalier først er offentligt tilgængelige efter 20 år. Personfølsomme oplysninger, dvs. private og økonomiske, jvf. persondataloven, er generelt først tilgængelige efter 70 år. Kirkebøger er tilgængelige efter 50 år og døds- og begravelsesregistre efter 10 år. Avisudklip og avisbilleder er ikke omfattet af 20 års reglen.

2. Copyright. Arkivet er omfattet af aftalerne mellem Lokalhistoriske Arkiver og Copydan. Det betyder, at det er tilladt arkivet at indsamle og registrere billeder, der er omfattet af ophavsret. Billederne må gerne vises i en udstilling etc. Fotos, billeder og artikler skal altid krediteres fotografen eller forfatteren, dvs. navnet skal fremgå.

Tekster og billeder kan kun vises på internettet (hjemmeside) med tilladelse fra den, der har ophavsrettigheder. Billeder, der er overdraget til Arkiv registrering, Arkiv.dk, er omfattet af SLA’s aftale med Copydan (copyright). Det betyder, at Vrensted Lokalhistorisk Arkiv har ret til at anvende registreret materiale til egne udstillinger og publikationer. Registrerede fotos er digitaliserede og kan anvendes på Arkivets hjemmeside.

 

webmaster:  Mathias Kragh Nielsen og Lokalhistorisk Arkiv ved formanden jens.ingrid@nordfiber.dk