”Ane Maries hus” tildelt status af bevaringsværdig bygning med kommuneplan 2016.

an

 

Foreningssamvirket ansøgte i september 2016, på vegne af Lokal- og Slægtshistorisk Forening for Vrensted og Omegn, Hjørring kommune om at få ”Ane Maries Hus” på Sct. Thøgers vej optaget på kommunens liste over bevaringsværdige bygninger.

Ønsket var, at bevare “ et usædvanligt hus, bygget i 1914 som institution og bolig for enlige kvinder af sagfører Anders Olesen på en tid, hvor dette ikke var almindeligt – og hvis betydning for den lille landsby Vrensted den dag i dag udgør en væsentlig del af landsbyens historiske og kulturelle sjæl.” (fra ansøgningen)

Sagfører Anders Olesen, der var født i 1954 og opvokset på Pilgaardsvej i Vrensted, var en udsædvanlig mand med en social fremtidsvision, der blev Nørresundby Banks grundlægger og første direktør. Desuden var han medstifter af Den Kellerske Anstalt i Hammer Bakker og med til at foranstalte tilplantning og bevaring af store jordarealer i Hammer Bakker.

Det over hundredårige ”Ane Maries Hus”, der var i brug som institution indtil begyndelsen af 1980’erne og indtil sommeren 2018 har det været brugt som børnehave. I dag står huset bygningsmæssigt meget nær det oprindelige, da den blev tegnet af københavnerarkitekten V. J. Mørk-Hansen og opført på grunden lige overfor Vrensted Kirke.

I forbindelse med en artikel i Nordjyske i foråret 2016, hvori ”Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Hjørring Kommune” efterlyste bevaringsværdige bygninger i Hjørring, henvendte Lokalhistorisk Arkiv sig til denne, og i april 2016 var der besøg af repræsentanter for FBL, der besigtigede huset og det historiske miljø, med den ligeledes i 1914 opførte gård Kirkemarken og donorhusene på Bådstedhedevej og Vingevej, der fra 1914 til 1950’erne udgjorde den daværende ”Stiftelse”.

I dag kan der ikke være tvivl om, at Vrensted med ”Ane Maries Hus” er i besiddelse af en enestående arkitektonisk perle, der gennem årene heldigvis er behandlet med den fornødne omtanke og respekt af dets kommunale ejere, således at bygningen står i flot original og bevaringsværdig stand, og må betragtes som et vigtigt vidnesbyrd om datidens begyndende sociale tankegang og om dets mæcen og bygherre.

Det var derfor Lokalhistorisk Arkiv magtpåliggende at få ”Ane Maries Hus” gjort bevaringsværdigt, idet projektet ”Byens hus” i den tidligere byskole vil stå færdigt i 2018 og dermed skulle børnehaven flytte til den ombyggede tidligere skole og ”Ane Maries Hus”, der ejes af Hjørring kommune, gå en usikker fremtid i møde.

I sommeren 2016 forfattede Lokal- og Slægtshistorisk Foreningen for Vrensted og Omegn et brev til Hjørring Kommune, hvori man gjorde opmærksom på den enestående og bevaringsværdige bygning “Ane Maries Hus” og opfordrede kommunen til snarest at kategorisere huset som bevaringsværdig. Gennem Foreningssamvirket i Vrensted sendtes ansøgning samme sommer.

I ansøgningen til Hjørring Kommune lagdes blandt andet vægt på følgende “I dag kan der ikke være tvivl om, at Vrensted med ”Ane Maries Hus” er i besiddelse af en enestående arkitektonisk perle, der gennem årene heldigvis er behandlet med den fornødne omtanke og respekt af dets kommunale ejere, således at bygningen står i flot original og bevaringsværdig stand, og må betragtes som et vigtigt vidnesbyrd om datidens byggestil og den begyndende sociale tankegang og om dets mæcen og bygherre.”

Med offentliggørelsen af Hjørring Kommuneplan 2016, vedtaget 26. april 2017 blev “Ane Maries Hus” omfattet af PLUS 15 Kulturarv/Bevaringsværdige bygninger og huset udpegedes som en bygning: “der udgør en væsentlig del af vores fælles kulturarv indenfor arkitektur og kulturhistorie med egnstypiske bebyggelsesstrukturer og byggeskikke.”

 

Comments are Disabled